Şirketlerdeki En Önemli 80 İş Tanımı

Genel Müdür: Pozisyonunun diğer isimleri ülke direktörü, yönetim kurulu başkanıdır. Firmanın belirli bir ülkedeki ya da bölgedeki operasyonunu yürütür. Aynı zamanda krum hedefleriningerçekleştirilmesine yönelik strateji ve politikalarının beklirlenmesi ve uygulanmasından sorumludur.

İnsan kaynakları direktörü: Yönetim kurulu üyesidir. Organizasyonun personel yönetimi programını yönetir. Ayrıca şirket genelinde insan kaynakları yönetim projelerini kurar ve yönetir.

İnsan kaynakları müdürü: Organizasyonun personel yönetimi programını yönetir. Direkt olarak bazı personel aktivitelerini yönetmekle de sorumlu olabilir.

İşe alım müdürü: Seçme ve yerleştirme programlarının oluşturulması ve geliştirilmesinden sorumludur. İşe alım sürecine ilişkin politika ve uygulamalar geliştirir ve uygular.

Eğitim müdürü: Pozisyonun diğer adı personel uzmanıdır. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim programlarının gerçekleştirilmesinden sorumludur. Firma çalışanlarının yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimlerin verilmesinden sorumludur.

Personel şefi: Genel olarak personel yönetimi alanında bir veya daha fazla alanda sorumludur. Personel müdürüne ücretlendirme, eğtim planlaması, işe alım, iş değerleme, performans yönetimi, çalışkan ilişkileri süreçlerinin biri veya birkaçında destek olur, gerekli raporlamaları yerine getirir.

Bilgi işlem direktörü: Şireketin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi teknoloji sistemlerinin gelişiminden ve uygulamasından sorumludur. Üst yönetim üyesidir.

Bilgi işlem sistem yöneticisi: Firmanın genelindeki tüm bilgi sistemlerinin bakım işlemlerinden, envanterin tutulmasından ve izlenmesinden sorumludur.

Programcı: Pozisyonun diğer adı proje yöneticisidir. Raporlama ihtiyaçları, veri kaynağı türü ve dahili kontrol ve güvenlik türlerine göre bilgisayar yazılımları geliştirir ve uyarlar.

İdari işler müdürü: Pozisyonun diğer adı ofis müdürüdür. Firmanın bakım, onarım işlerinin ve satınalma faaliyetlerinin temininden ve yönetiminden sorumludur.

Avukat: Pozisyonun diğer adı hukuk departman sorumlusudur. Firmanın haklarını, imtiyazını ve mükellefiyetini korumak için hukuksal konularda danışmanlık eder.

Sekreter: Tüm çalışanlara ve yöneticilere günlük aktivitelerinde destek olur. Günlük operasyonel işleri yerine getirir. Bazı durumlarda müdürlere bağlı olarak çalışan kişilere destek olur. Organizasyon veya operasyon gibi tüm ofis işlerini yerine getirir.

Araç filo müdürü: Firma arabalarının organizasyonunu koordine eder ve yönetir. Ulaşım ve sevk işlerinin organize edilmesinden sorumludur. Şoförleri bir plan dahilinde koordine eder.

Satış direktörü: Firmanın tüm satış ve iş geliştirme aktivitelerinin idaresinden ve geliştirilmesinden sorumludur. Üst yönetim üyesidir. Genellikle firmanın pazarlama aktivitelerinden de sorumludur.

Satış müdürü: Birden fazla ürünün satış ve iş geliştirme aktivitelerinin idarasinden ve geliştirilmesinden sorumludur. Mevcut yeni pazarlara girebilmek için satış stratejileri düzenler ve uygular. Bütçe, ciro ve satış hacmi doğrultusunda iş planlarını geliştirir.

İhracat müdürü: Kurumsal politikalar dahilinde stratejilerin geliştirilmesinden, uygulanmasından ve yönetilmesinden sorumludur. İhracat departmanlarının iş planlarını düzenler ve devam ettirir. İhracat departmanı dahilinde satış stratejisini hazırlar, uygular ve yönetir.

Özel müşteri müdürü: Özel müşterilerle ilgili tüm satış stratejilerinden sorumludur. Satış desteğini, özelmüşteriler için marka sunumlarını ve promosyonları yönetir.

Satış temsilcisi: Şirketin mevcut ve potansiyel müşterileri doğrultusunda satış hacminin artırılmasından sorumludur. Satış temsilcilerinden oluşan büyük bir takımı yönetir.

Satış analisti: Şirket yönetiminin kararlarına destek olmak amacıyla bütçe sürecini yönetir ve geliştirir. Pazar ve tüketici eğilimleri ve rakip stratejileri doğrultusunda planlama yapar.

Tanzim teşhir elemanı-Merc-handiser: Şirketin ürün ve servislerinin uygunluğunu kontrol eder. Şirketürünlerinin perakende ve toptancılarda en yüksek stok seviyesinde kalmasını sağlar.

Satış asistanı: Müşteri iletişimini kolaylaştırma adına siparişleri alır, bilgi toplar, sipariş prosedürünü ve diğer satış ile ilgili operasyonel işleri yerine getirir.

Mağaza satış sorumlusu: Satılan ürün hakkında teknik bilgilerini kullanarak sipariş alır,ücretlendirmeyi yapar. Bunun yanında kasiyerlik görevini de üstlenebilir.

Mağaza asistanı: Satılan ürün hakkında teknik bilgileri kullanarak, mağazada ya da showroom’damüşterilere satış yapar.

Pazarlama müdürü: Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve yönetilmesinden sorumludur.Müşteri profilleri oluşturur, pazarlama hedefleri doğrultusunda pazarlama aktivitelerini planlar.

Marka / ürün Müdürü: Marka / ürün pazarlama stratejilerini geliştirir ve sunar. Yerel piyasa koşulları doğrultusunda ürüne ilişkin değişiklikleri gerçekleştirir; devamlılığı ve karlılığı sağlar. Kalabalık bir pazarlama kadrosunu yönetir.

Pazar araştırma uzmanı: Başta satış ve pazarlama departmanları olmak üzere şirketin diğer departmanlarını desteklemek amacıyla pazar araşrtırmalarını gerçekleştirilmesi, verilerin toplanması ve analiz edilmesinden sorumludur.

Promosyon / halkla ilişkiler uzmanı: Şirket imajını yaratmaya geliştirmeye yönelik halkla ilişkiler programını planlar ve uygular.

Pazarlama asistanı: Pazarlama departmanının aktivitelerini destekler. Şirket prezentasyonlarını, seminerleri, fuarları, turları, sergileri ve ürün odaklı programları düzenler ve katılır.

Müşteri hizmetleri müdürü: Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik hizmetlerden sorumludur. Müşterihizmetleri depertmanını yönetir.

Müşteri hizmetleri teknisyeni: Müşterilerin bakım, operasyonel ve teknik problemlerine çözüm geliştirir. Şirkette müşteri eğtimleri verir, teknik cihazların kurulumunu yapar ve gerektiğinde müşterilere danışmanlık sağlar.

Müşteri temsilcisi: Telefonda müşterilere teknik destek verir. Müşteri ihtiyaçlarının ve şikayetlerinin kayıtlarını tutar. Şirket ürünleri ve hizmetlerine ilişkin müşterilere bilgi sağlar.

Finans direktörü: Şirket içerisindeki finansal programının genel yönetiminden sorumludur. Üst yönetimde yer alır. Organizasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde finansal sistemler üzerinde gerekli değişiklikleri gerçekleştirir.

Finans müdürü: Şirkette finansman ve mali işlerle ilgili tüm konulardan sorumludur. Mali tablolar, raporlar, bütçeler ve tahminler ve yöneti bilgisi dahil olmak üzere muhasabe yönetiminden sorumludur.

Kaynak: İş Haber

Leave a Reply

*