Türkiye, Amerika ve Avrupa Ülkelerinde Sosyoloji Mezunlarının İstihdam Alanları

 1- AMERİKADA SOSYOLOJİ MEZUNLARININ İSTİHDAM ALANLARI

Lisans derecesinde mezun olan Sosyoloji Mezunları almış oldukları mesleki formasyonlarla aşağıdaki alanlarda istihdam edilmektedirler:

• Sosyal Hizmet kuruluşlarının tümünde tüm alanlarda icra görevlerinde bulunur ve idari görevlere gelebilir ve istenilen tüm mesleki çalışmaları yapabilir – genç, yaşlı, kadın, çocuk, rekreasyon rehabilitasyon yönetimi, vaka yönetimi, grup çalışması-

• Kar amacı gütmeyen sosyal hizmet kuruluşları, toplumsal kalkınma ve bölgesel
ajansları veya çevre çalışmaları yürüten kuruluşlar,

• Denetimli serbestlik ve şartlı tahliye veya diğer ceza- adalet işleri yürütün tüm kurumlar

• Sigorta, gayrimenkul, personel, iş, eğitim veya satış danışmanlık hizmetleri gören tüm resmi kurumlar ile özel şirketler

• İş – reklam, pazarlama ve tüketici araştırmaları faaliyetlerini yürüten özel işletmeler ile bunların denetimini yapan kuruluşlar

• Sağlık hizmetleri – aile planlaması ve madde kullanımı, rehabilitasyon danışmanlığı, sağlık planlaması yapan özel ve resmi kuruluşlar

• Yayıncılık, gazetecilik ve halkla ilişkiler, araştırma yapan özel şirketler

• Devlet hizmetlerinin tamamında özellikle; ulaşım, kentleşme, yerel yönetimler, tarım ve sanayi alanında faaliyet gösteren tüm resmi kurumlar

• İlköğretim ve ortaöğretim okullarının tümünde,

• İnsan kaynakları uzmanı olarak (sertifika ile)

• Aile danışmanı (sertifika ile)

• Madde bağımlılığı danışmanı (sertifika ile)

• Çocuk ve gençlerle çalışmaları (sertifika ile)

• Islah servis görevlisi (sertifika ile)

• Çocuk bakımı sağlayıcısı (sertifika ile)

• Her tür projenin koordinatörlük görevinde

• Aile planlaması danışmanı (sertifika ile)

• Kontrolör ve kabul danışmanı (sertifika ile)

• Topluma hizmet görevlisi (sosyal, çevresel, ekonomik boyutu bulunan tüm çalışmalarda)

• Kriminoloji uzmanı (sertifika ile)

Kaynak:
http://www.salisbury.edu/sociology/Careers.html
http://www.willamette.edu/cla/sociology/why/index.php

2- İNGİLTERE DE SOSYOLOJİ MEZUNLARININ İSTİHDAM ALANLARI
Sosyoloji mezunları Denetimli serbestlik, Sosyal Hizmet ve Kamu sektöründe ( başta yerel yönetimler, kentleşme, ajanslar, tarım, sosyal güvenlik, sanayi gibi alanlarda) istihdam edilirler. Sosyoloji lisans dersleri Sosyal araştırma ve pazar araştırması gibi konularda yoğunlaşır.

Yönetim için Lisansüstü

Büyük şirketler, yönetim lisansüstü programından mezun olmuş sosyologları istihdam ederler. Sosyolojik bilgi beceri ve eleştirel bakan sosyoloji disiplini içerisinde pazar araştırması gibi konularda yetkin olan Sosyologları bulur çeşitli sınavlara tabi tutarak istihdam etmektedirler .

Kamu Hizmeti ve Yerel Yönetim Hizmetleri
İngiltere’de tüm kamu hizmeti sunan kurumlarda sosyologlar istihdam edilmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerde de istihdam edilirler.

Emniyet Teşkilatı
Kadınlar,suç, etnik azınlıklar, madde bağımlılığı vs. alanlarda çalıştırılmak üzere Sosyolog istihdam edilir.

Gönüllü kuruluşlar (Sivil Toplum örgütleri)
Sosyal Yardım Hizmetleri alanı ve Sivil Toplum Örgütlerinde istihdam edilirler.

Araştırma
Sosyologlar kurum ve kuruluşların mevcut eğilimleri analiz etmek ve geleceğe yönelik planlama ve alternatif politikaların uygulanmasında araştırmalar yapıp raporlar sunarlar. Araştırmaların örgütlenmesinde diğer meslek elemanlarıyla birlikte çalışırlar.

• Şehir Planlaması alanında istihdam edilmektedirler.
• Sosyal Çalışmacı ve ‘Bakım Görevlisi” olabilirler

Genel Sosyal Bakım Konseyi (GSCC) İngiltere’de sosyal hizmet mesleği ve sosyal hizmet eğitim düzenleyicisidir.

http://www.gscc.org.uk/page/1/Home.html.

Sosyal Çalışmacı kadrosunda kamuda ve özelde görev alan sosyologlar:
Yerel yönetimler, sosyal hizmet birimleri, denetimli serbestlik hizmetleri, iş aile bakımı, etnik azınlık ilişkileri, çocuk adalet, evsizlerin bakımı, fırsat eşitliği çalışmalarında görev alırlar.

Kaynak:
http://www.britsoc.co.uk/WhatIsSociology/opportunities+for+sociologists.htm#_SocialWorker

3- YUNANİSTANDA SOSYOLOJİ MEZUNLARININ İSTİHDAM ALANLARI
Yunanıstan’da sosyologlar:

Sosyoloji Bölümü mezunları kamu ve özel sektörde Sosyolog olarak çalışabilirler. Orta öğretimde Sosyoloji derslerini verirler. Sosyal hizmetlerde görev alırlar. Özel sektörde araştırma şirketleri, sanayi, büyük işletmelerde görev alırlar. Ayrıca sosyologlar:
• Sosyal politika uzmanı
• Sosyal hizmetler.
• Aile danışma Merkezleri
• Kültür ve spor organizasyonları,
• Medya danışmanı
• Mesleki Rehberlik
• Sağlık Hizmetleri
• Eğitim kurumlarında yönetici
• Araştırma ve proje değerlendiricileri
• Bölgesel Kalkınma kurumları
• Devlet daireleri ve yerel yönetimlerde konusunda uzman olarak görev yaparlar.
KAMUDA İSTİHDAM

Kamu sektöründe sosyologlar çeşitli bakanlıklar, kamu hukuku tüzel kişiler, diğer devlet kurumlarının merkez ve bölge ofisleri, yükseköğretimde yönetici olarak istihdam edilmektedir.

Eğitim Bakanlığı
-Sosyologlar sosyoloji ya da sosyal içerikli bilimsel konuları içeren derslerde eğitimin her kademesinde öğretmen olarak istihdam edilmektedir.
– Avrupa araştırma, sosyal politika ve diğer sosyal faaliyetlerin olduğu ajanslarında çalışır.
Sosyologlar Eğitim ve Halk Sağlığı okullarında gençlerin aile, eğitim, kişisel ve toplumsal sorunları çözmek için görev alırlar.
– Danışmanlık Rehberlik: Rehberlik danışmanları durumunu kazanmak isteyen sosyologlar Rehberlik ve Kariyer SOP ve (Felsefe, Atina Üniversitesi) iki yıllık yüksek lisans programına bitirdikten sonra bu alanda görev alırlar.
– Bazı sosyologlar Eşitlik Genel Sekreterliği, Gençlik Danışma Merkezi Genel Sekreterliği ve Gençlik Merkezi, Yetişkin Eğitimi Genel Sekreterliği ve Eğitim veya SAE de istihdam edilmektedir

Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Araştırma, Atina Akademisi için Sosyal Araştırma, Devlet Merkezi, Pedagoji Enstitüsü ve sporla ilgili demografik, sosyal, ekonomik, eğitimsel, siyasi olayların çalışma, sanatsal ve kültürel etkinlikler alanlarında görev alırlar.

Çalışma Bakanlığı
Sosyologlar, işsiz ya da özürlü istihdamının Geliştirilmesi Merkezleri (KPA) için danışmanlık yapıp, mesleki eğitim merkezlerinde öğretmen olarak görev alırlar. İş ve İşçi Bulma Kurumu Bakanlığı’nda yönetici ve danışman olarak istihdam edilmektedir. İşçi hakları ve korunması, çalışma, endüstriyel ilişkileri araştırmada görev alırlar.
Sağlık Bakanlığı
Ruh Sağlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezlerinde, sağlık ocağı veya diğer birimlerde hastalıkları önleme, planlama, uygulama ve önleme rehabilitasyon, hastaların toplumsal uyumu artırmak ayrıca sağlık, hemşire, hekim ve hasta iletişimi geliştirmek, sağlık kalitesini geliştirmek gibi konularda görev alırlar.
Sosyologlar çeşitli sigorta fonları, Acil Sosyal Yardım Merkezi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve refah kuruluşlarda da istihdam edilmektedir.

Adalet Bakanlığı
Denetimli serbestlik bürosu, çocuk suçluluğu, kriminoloji şiddet ve suçun önlenmesine katkıda bulunmak, güvenlik güçlerinin eğitim çalışmalarına katkıda bulunurlar. Hapishaneler, cezaevi operatörleri, çocuk koruma kuruluşları, hırpalanmış kadınlar gibi sosyal olarak dışlanmışların sosyal destek entegrasyonunu sağlamakta görev alırlar.

İçişleri Bakanlığı
İçişleri bakanlığında görev alırlar ayrıca, belediyeler, kaymakamlıklar danışman ve yönetici olarak görev alırlar.
Yunanistan Ulusal İstatistik Servisi (NSSG) tarafından istihdam edilmektedir.
Sosyologlar siyasi partiler ve diğer organizasyonlarda maaşlı işçi olarak istihdam edilmektedir.

Diğer bakanlıklar
Geliştirme Bakanlıkları, Dışişleri, Savunma, Ekonomi, Kırsal Kalkınma, Kültür ve Turizm vs. bakanlıklarda sosyologlar görev alırlar. Bunun yanı sıra çevre koruması yapan diğer kamu kuruluşlarında çalışan kent planlaması, toprak yönetimi teknolojik girişimlerin çevresel etkileri araştırılması ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik konularında, ayrıca çevre duyarlılığı, tüketim kontrolü ve tüketicinin korunması için programları yönetmede yardımcı görevlerde kendi unvanlarda görev yaparlar.
Silahlı kuvvetler eğitim ve/veya danışmanlık alanında görev alırlar. Sosyal Güvenlik Hakları kurumda istihdam edilirler.
Dışişleri yöneticileri olarak bazı bakanlığında, devlet kurumları veya elçilik ve konsolosluklara danışman olarak çalışırlar.

Sosyologlar halkla ilişkiler, eğitim hizmetleri, eğitim ve sosyal yardım gibi örgütlerde yönetici olarak istihdam edilmektedirler.

Yerel Yönetimler
Birçok sosyolog belediyeler, kaymakamlıklar, geliştirme birlikleri, yerel yönetimler, sosyal hizmetlerde, uyuşturucu bağımlılığın önlenmesi için bölgesel refah merkezlerinde, sosyal politika merkezlerinde, kültürel yerel merkezlerde, gençlik merkezlerinde ve yaz kamplarında yönetici, danışman ve araştırmacı olarak istihdam edilmektedirler. Genellikle planlama ve yönetim, genel veya özel sosyal gruplara yönelik, sosyal koruma ve dayanışma kurumlarının güçlendirilmesi, sosyal sorunlar gibi sektörlerde araştırmacı olarak görev alırlar. Sosyologlar animasyon organizasyonu, gönüllü grupları ve yerel toplulukları koordine etme, ayrıca sosyal ve siyasi dayanışma süreçlerinde koordinatör olarak görev alırlar.
Özel Sektör

Sosyologlar ortaöğretim sonrası kolej ve özel okullarda veya özel mesleki eğitim kurumları ve okullarında öğretmen olarak görev yaparlar.
Halkla ilişkiler özel yerel veya çok uluslu şirketler tarafından istihdam edilebilmektedirler. Turizm ve sosyal hizmetlerin çeşitli kurumları ya da özel güvenlik örgütleri, aile danışma merkezleri, mesleki rehberlik, sağlık merkezleri ve hastanelerde çalışmaktadırlar.
Sosyal içerikli şirketler, yayınevleri ve reklam ajanslarında yönetici ve danışmanları olarak istihdam edilmektedir.
Siyaset sosyolojisi konusunda uzmanlaşmış sosyologlar siyasi partiler, ulusal ve uluslararası politik örgütlerde istihdam edilmektedir. Sosyologlar, işçi sendikaları ve orta ticari kuruluşlarda istihdam edilmektedirler. Din sosyolojisi konusunda uzmanlaşmış olanlar kilise kurumları ve ulusal veya yerel düzeyde sosyal ve refah hizmetleri sunan diğer kuruluşların profesyonel bir şekilde görev almaktadırlar.

Gönüllü Kurumlar
Kilise kamplarında, bakım kuruluşları, ulusal ve UNICEF Kızılhaç gibi uluslararası gönüllü kuruluşlar, tüketici koruma kuruluşları, yeşil hareketi, sosyal kuruluşlar, istismar kadın ve çocuk gençlik merkezleri uyuşturucu madde kullanımını önleme ve rehabilitasyon merkezlerinde sosyologlar gönüllü olarak görev alabilirler.

Sosyologların sosyal açıdan dışlanan gruplara, göçmen ve mültecilere, azınlık gruplarında, organ bağışı, eski mahkûm gruplarına, afetler ve depremlerde mağdur olan destek ya da onların sorunlarına yönelik yardım politikaları geliştirmeye katkı sunarlar.

Gönüllü katılım da sosyal kurumların modernizasyonu ve toplumun demokratikleşmesi ve uluslararası barışın ilerlemesi ve halklar arasında iş birliğinin sağlanmasına yönelik sosyal faaliyetlere danışmanlık yaparlar.
Kaynak:
http://www.sociology.gr/index.php?Itemid=117&id=26&option=com_content&task=view

4- FRANSA’DA SOSYOLOJİ MEZUNLARININ İSTİHDAM ALANLARI

Fransa’da Sosyoloji Mezunları için çeşitli kariyer seçimleri:

Lisans derecesinde mezun olan Sosyoloji Mezunları aşağıdaki alanlarda istihdam edilebilirler:

– Enstitü ve araştırma şirketleri (vb Ipsos, Sofres, LH2, PVA).
– Özel ya da kamu sektörlerinin birçoğunda
– Danışmanlık ajanslarda (sağlık, iletişim, pazarlama, planlama, denetim vb)
– Konsolosluk organları (Ticaret ve Sanayi AACC, APEC, ARPP Odası vb)
– Kamu kurumlarında (bakanlıklar, bölgesel konsey, belediyeler, vb)
– Kamu hizmetlerinde: (aile yardımı fonu, CNAF, SNCF, RATP)
– Bakım evleri ve gençlik ve çocuk hizmetleri kurumları
– Kentsel ya da Kırsal kurumları
– Sosyal ve Toplumsal Kalkınma kurumları
– Sosyo-eğitsel Kurumlar
– Sosyal, Kültür ve Bilim Merkezleri
– Dernekler
– STK’lar vs …
– Isteğe Bağlı Özel Eğitim
-Araştırma Görevlisi
– Proje Yöneticisi (aile, sağlık, iş, tüketici, iletişim, vb)
– Planlama Sorumlusu
– Pazar araştırma Sorumlusu
– Sosyal İletişim Sorumlusu
– Kültürlerarası yönetim Danışmanı
– Denetçi ofis
– Çalışma ve geliştirme Sorumlusu (sosyal, ekonomik ve kültürel)
– Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık: Sosyal Çalışmacı yüksek lisans veya kurslarla
– Sağlık ve Sosyal Güvenlik Müfettişi
– Eğitim ve iletişim Sorumlu
– Çalışma ve İstihdam Merkezi Başkanı
– Teknik Danışman
– Doktora sonrası Öğretmen-araştırmacı

Kaynak:
http://www.sociologiedenquete.fr/044fc49cd70ec9703/index.html
http://www.studyrama.com/formations/diplomes/dut-iut/fiches/dut-carrieres-sociales.html?id_article=13578

5- İTALYA’DA SOSYOLOJİ MEZUNLARININ İSTİHDAM EDİLDİĞİ ALANLAR
İtalya’da Sosyoloji Mezunları için çeşitli kariyer seçimleri:

Kamu ve özel sektörde istihdam edilirler: Uzman, koordinatör, sosyal politika uzmanı, sosyal ve sağlık hizmetlerde yönetici, sosyal politika ve refah uygulayıcısı görevlerini sosyologlar da yürütebilmektedir.

İletişim ve pazarlama alanında araştırma ekiplerini koordine etme, kentsel tasarım planlama ve çevresel sürdürülebilirlik alanında görev alırlar. Kamu ve özel şirketlerde, insan kaynakları yöneticisi, danışman, programcı olarak çalışmanın yanı sıra, araştırma ve analiz, sosyal dışlanma, sapma konularında çalışmalar yürütürler. Güvenlik ve sosyal kontrol alanında koordinatör olarak bulunurlar.

Kamuda pazarlama, iletişim ve kalite yönetimi, kurumsal iletişim ve sosyal iletişim konularında çalışmalar yürütürler, halkla ilişkiler alanında istihdam edilirler.

Sosyal hizmetlerde, akıl sağlığı, uyuşturucu madde ile mücadele, güvenlik hizmetlerinin tümü, çocuk- yaşlı- kadın- özürlü gibi spesifik alanlarda kendi unvanlarında istihdam edilirler.

Medya kurum ve kuruluşlarında kendi kadrolarıyla istihdam edilirler.

Eğitim ve kariyer rehberliği alanında sertifikaya alarak çalışma yürütebilirler. Ayrıca ortaöğretim okullarında sosyal bilimler öğretmeni olarak görev yapabilirler.

Kaynak:
http://www.unipi.it/corsilaurea/corsi/dett_corso_249.html

6- TÜRKİYEDE SOSYOLOJİ MEZUNLARININ İSTİHDAM EDİLDİĞİ ALANLAR
Ülkemizde sosyologların çalışma alanları son derece kısıtlı olup, bunlar:
– Sosyal Hizmetler alanında sadece SHRM’lerde bazı masalarda pasif görevler (Ülke genelinde yaklaşık 150 kişi)
– Denetimli serbestlik elemanı ve bazı bakanlıklar (Ülke genelinde yaklaşık 90 kişi)
– Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak (Ülke genelinde yaklaşık 12 kişi)
– Tarım Bakanlığında (Ülke genelinde yaklaşık 81 kişi)
– SYDGM ve SYDV’lerde (Ülke genelinde yaklaşık 62 kişi)
– Kalkınma Ajanslarında ve GAP İdaresinde (yaklaşık 30 kişi)
– Belediyelerde (ülke genelinde yaklaşık 30 kişi) çalışmaktadır.
– Diğer kamu kurum ve kuruluşları (10 kişi)
• Bu kurumların tümünde sosyologların görev tanımları netleşmemiş ve kendi alanlarına ilişkin mesleki faaliyet göstermelerinin önü açılmamıştır.
• Bu kurumların tümünde çalışan sosyologların özlük hakları emsal mesleklerin sahip olduğu şekilde düzenlenmemiştir.
Bu verilerin ışığında metinde yer alan ülkelerin sosyal, ekonomik, çevresel gelişmişlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesinde, karşılaştırmanın yapılmasında; okuyucunun ne düşüneceği tamamen kendisine bırakılmıştır.

Kaynak:sosyologlar.org

2 comments

ahh be türkiyem bu durum sana hiç yakışmıyo bi sosyolog olrak ülkemde değer görmeyi çok isterdim.bir toplum sorunumuzda bu durum olsa gerek

yani diğer ülkelerdeki çalışma alanlarına baktım ilkin. ancak Türkiyeye geçinCE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM.bir çok meslek gibi bu meslek te türkiyede olması gereken şekilde değil.ne olkur türkiyede de birşeyler değişsin artık …UMUT FAKİRİN EKMEĞİ:(

Leave a Reply

*