Küresel Kriz Üst Düzey Yöneticilerde “Güven Eksikliği” Yarattı

 

 

DLA Piper Güven Eksikliği Raporu’na göre küresel mali kriz şirketlerin üst düzey yönetici ve liderlerinde güven eksikliği sorunu yarattı.

İş dünyasının lider hukuk firmalarından biri olan DLA Piper, Populus’a hazırlatmış olduğu üst düzey yönetici ve liderlerin güven olgusuna yönelik tutum ve yaklaşımlarını araştıran raporun sonuçlarını açıkladı.

“Güven Eksikliği – Toplantı Odası’ndan Görüşler” başlıklı rapor, İngiltere’de FTSE 100 şirketleri, FTSE 250 şirketleri ile en büyük özel şirketlerden 50’den fazla üst düzey yönetici ve liderin görüş ve yanıtlarını içeriyor.

Rapor özellikle küresel mali krizin ardından güven olgusuna yönelik tutum ve yaklaşımlardaki değişimi araştırmakta olup, DLA Piper’ın “güven eksikliği” olarak tanımladığı olgunun altını çiziyor. Söz konusu olgu, tüm şirketlerin başlangıçta güven eksikliği sorunu yaşadığını ve bu eksikliğin de hissedarlar ve kamuoyu ile güven ortamının yaratılması için ivedilikle giderilmesi gerektiği kavramına dayanıyor.

Güven Eksikliği raporundan öne çıkan bazı önemli sonuçlar şöyle:

•           Raporumuz geçtiğimiz on yıl içinde özellikle küresel mali krizin olumsuz sonuçlarının yaşandığı dönemde temelden değişen şirketlerin faaliyet alanlarını ve  değişen pazarın güven konusuna yönelik bakış açısı ve algılarda nasıl bir etki yarattığını vurgulamaktadır.      

•           Toplantı Odası’ndakilerin ortak görüşü; üst düzey yönetimde güvenin doğal olarak kişisel ilişkilere dayanağı yönündedir. Üst düzey yöneticiler, güvene dayalı karar verebilme yetisinin iş dünyasının liderlerinin ayırıcı özelliği olduğunu düşünmektedirler. Güvenin korunması aynı zamanda üst düzey yönetimde olmayan direktör pozisyonundaki yöneticilerin önemli görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir.  

 

•           Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri ya da girişimleri gibi araçlar vasıtasıyla ortaya konan “güven stratejileri” yöneticiler tarafından dikkatle izlenmektedir. Müşterilerin, yürütmenin ve yasa koyucunun ve diğer sosyal paydaşların, güven kazanmak için girişilen teşebbüslere karşı şüpheci yaklaşabilecekleri ve hatta yaklaştıkları kabul edilmektedir. Yöneticiler güvenin işle ilgili diğer olumlu eylemlerin sonucu olarak tesis edilebileceğine inanmaktadır. Bu olumlu eylemler arasında verilen sözlere ve vaatlere daima bağlı kalınması ve gerek duyulduğu takdirde hataların kabul edilmesi gibi örnekler sayılmaktadır. KSS de bu bağlamda ancak bir iş hedefiyle bağlantılı olduğu takdirde ya da şirketin temel değerlerini yansıtması durumunda güven tesis edebilmekte ve etmektedir.      

 

•           Küresel mali krizin ardından mevcut yönetmelik ve mevzuatın sıkılaştırılması ve yenilerinin çıkarılması birçok üst düzey yönetici tarafından şüpheyle karşılanmaktadır. Ayrıca, güven kazanılması ve korunması güç bir olgu olduğundan, doğru kurumsal tavrın oluşturulmasının da güçlü bir teminatı olarak görülmektedir. Bu konuda sıkça değiştirilen ya da kaldırılan yönetmelikler ise güçlü bir teminat olarak kabul edilmemektedir.

Araştırmanın sonuçları hakkında DLA’nın Eş Başkanı Sir Nigel Knowles yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin görüşleri, güven olgusunun İngiltere’deki şirketler için önemli bir konu olduğunu göstermektedir. Mali kriz, yeni medya mecralarının artması, küreselleşme ve yetkileri gittikçe genişleyen bireyler, güvenin tesis edilmesini, korunmasını ve yeniden kazanılmasını üst düzey yöneticilerin mücadele edebileceğinden çok daha karmaşık bir hale getirmişlerdir. Başarılı olmak ve gerekli güven ortamını oluşturmak için üst yönetim düzeyinde kişisel ilişkilerin geliştirilmesinin şart olduğu açıktır. Aslında, karizmatik ve samimi bir birey şirketin paydaş ve hissedarları ile kurumsal düzeyde güven tesis edebilmelidir. Yönetmelikler, mevzuatlar ve KSS projeleri şeffaflık, açıklık, doğru kurumsal tavır ya da sağduyunun yerini tutamaz. İşletmeye duyulan güven değerli bir ürün gibidir ve geçtiğimiz yıllarda bu güvenin yok olmasının sebep olduğu olumsuzlukları yakından görmüştük.”

 

Raporun tamamını www.dlapiper.com adresinden indirebilirsiniz.

  Share:

Leave a Reply

*