Kişisel Etik Değerleriniz Hakkında Hiç Düşündünüz Mü? Nelerdir Onlar Biliyor Musunuz?

Hiç düşünmediyseniz vay halinize, bu soruyu sorduğumda “tabiki düşündüm, biliyorum ve uyguluyorum” diyorsanız Etik bir LİDER ve Etik bir kişisel LİDER olma yolunda olabilirsiniz, tebrikler.

Liderlikte “Etik” ne demektir, “Etik Liderlik” (Ethical Leadership) nedir ? bu yazımda bundan bahsetmek istedim keza bu “etik” mevzusu oldukça hassas ve önemlidir.

Etik (Ethics) kelimesi, yunanca karakter anlamına gelen ethos, ahlak (morality), Latince adalet, gelenek anlamına gelen moralis ve terbiye-üslup anlamına gelen manners kavramlarından gelmektedir. Etik, evrenseldir. Etik anlam olarak Ahlak’tan ayrı düşünülemez. Bir nevi ahlak üzerine düşünme, ahlak üzerine felsefe yapmaktır. Etik, sahip olunan değerlerin, gösterilen davranışların, iş yapış tarzlarının, kuralların doğru-yalnış, iyi-kötü gibi açılardan değerlendiren bir ahlaki algı ve düşünce sistemi disiplinidir.

Peki ya Ahlak nedir? Birisine sinirlenince kişiliğinde olmamakla suçlanılan bir kavram olmasından ziyade etik ile kardeştir. Aynı ailenin bir üyesidir. Ahlaki değerleri sağlam olmayan bir kişinin herhangi bir konuda/alanda iş ve/veya hayat etiği olduğunu söylemekte hayli güçtür. Ahlak, toplumda tüm bireylerin yani bizlerin davranışlarını düzenleyen kural ve çizgilerin bütünüdür. Ahlak kavramının algılanma biçimi de insandan insana, kültürden kültüre, toplumdan topluma farklılık gösterir. Bu da esasında gayet doğaldır. Çünkü her insan bir değildir, her kültür aynı değildir. Bu da bize insanlar tarafından birşeyin ahlaklı veya ahlaksız olarak nitelendirilmesi konusunda kişilik yapılarının, dinsel inançlarının, yetişme tarzlarının, bireysel hayat algılarının, güdülerinin, yaşam felsefelerinin etkili olduğunu gösteriyor. Size göre ahlaklı olan bir davranışın bir başkası tarafından aynı şekilde yorumlanmaması durumu veya iş yaparken/bir karar alırken sizin üzerinde dikkat ettiğiniz bazı nüansların, bir başkası için üzerinde durulmayacak bir nokta olması gibi farklılıkları örnek olarak verebiliriz.

Ancak İş Etiği veya Liderlik Etiği dediğimiz kavram ise, kişiden kişiye göre değişebilen tanımlar değil, insanların geneli ve çoğunluğunun üzerinde aynı görüşü paylaşacağı tanımlardır. Aristotales’in dediği gibi “İşler şerefli yada şerefsiz diye ayrılmazlar, yapılış tarzlarına göre şerefli yada şerefsiz olurlar.”

Günlük kullanımda Etik ve Ahlak kavramlarını birbirinin yerine de kullanırız. İkisinin özünde insanın özel veya iş hayatında aradığı saygı ve haysiyet arayışı yatmaktadır. Çünkü algımıza göre etik olan ahlaklıdır, ahlaklı olan etiktir. Öte yandan, her kişinin etik değerlere dikkat ettiğini daha ötesi etik değerlere sahip olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla günümüz iş dünyasında hatta özel hayatımızda bile her davranış etik normlara uymayabiliyor.

Etik Liderlik (Ethical Leadership) ne demek olduğunu ise, liderliğin en önemli öğesinin güven ve güven hissettirmek, vizyon oluşturmak ve ortak hedefe doğru hareket geçirme olduğunu düşünecek olursak, şimdi bu yazıyı okuyan sizler düşünmeye başladınız bile. Etik liderlik, dürüst liderliktir. Etik Liderlik, insanların güvenini, lidere inanan insanların “düş”lerini, kendi “düş”ünün içinden ayırmamak, tüm iş planlarını yaparken buna göre hareket etmektir. Etiksel bir olgunluk başarılı bir liderliği getirir.

Tüm bunları daha net anlatabilmem için; Olgunluk ve olgunluk türevlerini de tanımlıyor olmam lazım gelmekte. Olgunluk, bir kişinin diğer yaşıtlarına kıyasla onlarla karşılaştırıldığında açıkça görülen farklılıkları ve yetenekleridir. Yaşıtlarının baktığı pencerelerin dışında kalanlarla da bakabilmesidir. Bu eğitim başarısı, fiziksel yetenekleri, hayattaki ilişkileri, sosyal konumu…vs olabilir. “Yaşına göre olgun” kavramı ise, kişinin diğer insanlarla ve hayatla ilişki kurma ve ötesinde bunları sürdürebilme yeteneğidir. “Olgunluk” bir hayata bakış açısıdır. Bahsettiğim “Hayat” ın içine hem iş hem özel hayatınızda dahildir. Çünkü başarı, insanlarla ilişkilerdeki uyum ve farklılıkları anlamlandırma kapasitesindedir. Herkesin farklılıklarını görebilmek ve bu farklılıklar içinde uyum ile akıllıca hareket edebilme yeteneğidir. Başarılı bir LİDER, tüm bunlara sahiptir. Ekibinde/takipçilerinde olan kişisel farklılıkları gözlemleme ve ona göre davranabilmektedir. Duygusal ve ruhsal zekası yeterince gelişmiştir. Etik olgunluk ise, doğru yanlış arasında hüküm verebilme yeteneğidir. Değerleri birbirleri ile karıştırmadan uygun durumda doğru seçimin yapılabilmesidir. Doğru seçimleri yapabiliyor olmaktır.

Yeterince olgun olmayan bir kişinin ne etik bir çalışan, ne etik bir yönetici hatta ne etik bir sevgili/eş ne de etik bir LİDER olabileceğini düşünmüyorum.

Şimdi yazımın başında sorduğum sorumu tekrar yineliyorum :

Siz, kişisel etik değerleriniz hakkında hiç düşündünüz mü?

Nelerdir onlar biliyor musunuz?

Biliyorsanız ne kadarını uyguluyorsunuz ve sizce ne kadar başarılısınız ? 

www.banucakar.com

Leave a Reply

*