Pazarlama İletişimi ve İş Geliştirme Alanında Yepyeni Bir Model

Rekabet koşullarının gittikçe değiştiği ve zorlaştığı günümüz iş dünyasında, şirketlerin de faaliyetlerini sürdürülebilir kılması için alışılagelen modeller yerine yenilikçi yaklaşımları benimsemesi ve farklılaşma unsurlarını ön plana çıkarması gerekiyor. Doğru yerde doğru yatırımları yapmak, ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayrıştıracak şekilde konumlandırmak ve daha önemlisi doğru hedef kitlelere doğru yerde doğru iletişimi yapmak ve bu süreçleri entegre bir şekilde yürütmek her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Bununla birlikte, değişen küresel ekonomik dengeler, Türk şirketler için yabancı pazarlarda yeni fırsat ortamları doğuruyor ve bu fırsatları iyi değerlendiren şirketlerin sürdürülebilir hızlı büyümeyi yakalamaları mümkün oluyor.

Pazarlama fonksiyonu olmayan ya da iş stratejilerini pazarlama stratejileri ile birlikte yürütemeyen şirketler ise, böylesi bir rekabet ortamında ya zayıflayıp küçülmek zorunda kalıyor ya da belirli bir stratejik kurgu etrafında yapılmayan iş geliştirme ve pazarlama iletişimi çabaları nedeniyle zaman, insan ve para kaynaklarını boşa harcayabiliyor.

Şirket Karakterine Özel Danışmanlık ve Dış Kaynak Kullanımı

Alışılagelenden farklı bir dış kaynak kullanımı modeli ile, özellikle pazarlama fonksiyonu olmayan, ürün ve hizmetlerini markalaştırmak isteyen ve/veya süreçlerini geliştirmek isteyen şirketler için “Şirket Karakterine Özel” sürdürülebilir çözümler sağlayan OSB Danışmanlık, iş geliştirme, pazarlama iletişimi yönetimi, marka yönetimi, sosyal medya yönetimi, içerik yönetimi ve etkinlik yönetimi gibi alanlarda ihtiyaçlara göre belirlenen hizmetleri paket halinde ve tek kontak noktası olarak sunmaktadır

Bunların yanı sıra, yurtdışı pazarlarına açılma hedefi olan Türk işletmelere, güçlü çözüm ortaklarının da desteği ile farklı ülke pazarlarına en az riskle ve en iyi şekilde girmelerini sağlamaktadır.

Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı firmalara ise, ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri tek kontak noktası yaklaşımı ile sunarak onların süreçlerini kolaylaştırması ve risklerini azaltması konusunda destek olmaktadır.

Dış kaynak kullanımı modeli ile şirketlerin ihtiyaç duydukları ya da işletme içinde yüksek maliyetler ile gerçekleştirebilecekleri süreçleri, daha küçük bütçelerle yerine getirmeleri konusunda önemli bir fırsat alanı sağlamaktadır.

Müşterilerinin zaman ve paradan tasarruf etmesine destek olarak inovatif ve optimize iş süreçlerini sunmak için güncel trendleri, yeni teknolojileri, iş yöntemlerini ve araştırmaları yakından takip etmektedir. Müşterinin talepleri ve gerçek ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, kusursuz bir danışmanlık deneyimi ile sürdürebilir çözüm ortaklığı sunmak için çalışmaktadır.

Niş Pazarlar ve Uluslararası İştirakler

OSB Danışmanlık ve İş Geliştirme, 30’dan fazla ülkede ofisi olan 16 yıllık İspanyol Danışmanlık şirket COSEREX, Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanmakta olan üyelik öncesi destek fonları (IPA) konusunda uzman Bulgar JVPRO ve sosyal medyada veri toplama, anlamlandırma ve yorumlama işinin tek bir platform üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan MEAMINDS ile yaptıkları çözüm ve iş ortaklıkları sayesinde müşterilerinin gerek iç pazar gerekse dış pazarlara yönelik ihtiyaçlarını sürdürülebilirlik ilkesi ile ele almaktadır.

OSB Danışmanlık ve İş Geliştirme Hakkında

Alanlarında 10 yılı aşkın profesyonel geçmişe sahip 3 kadın girişimci tarafından 2011 yılında kurulan OSB Danışmanlık ve İş Geliştirme, Pazarlama İletişimi, İş Geliştirme, Marka Yönetimi, Uluslararası Pazarlar, Sosyal Medya Yönetimi, Proje Yönetimi, İçerik Yönetimi, Etkinlik Pazarlama gibi alanlarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdikleri şirketlerin rekabette farklılaşmalarını sağlamayı ve gelişim ortağı olmayı hedeflemektedir

Özellikle pazarlama fonksiyonu olmayan, ürün ve hizmetlerini markalaştırmak isteyen ve/veya yurtdışı pazarlarına açılma hedefi olan Türk işletmeler veya Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı şirketlere “tek kontak noktası” yaklaşımı ile gelişim ortaklığı yapan OSB Danışmanlık, işletmelere bütünsel, stratejik ve entegre bir hizmet sunmakta, pazarlama iletişimi alanında “dış kaynak kullanımı” modeli ile işletmelerin zaman, işgücü ve para kayıplarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

İnternetteki en geniş ekspat sosyal ağı olan AngloINFO İstanbul, Türkiye’nin ilk ve tek “Yeşil İnsan Kaynakları” Web Portalı olan Ekokariyer.net, kendi geliştirdiği akıllı yazılımlar ile alanında farklılık yaratan ürünleri olan teknoloji ve Ar-Ge şirketi Proline müşterilerinden bazılarıdır.

ww.osbconsultancy.com

 

Leave a Reply

*