Tag Archive | "Murat Demiroğlu"

Eğitim ve Esnek Çalışma Gelirden Daha Önemli


PwC, Yeni Nesil İş Hayatında araştırması için 75 ülkeden 4.634 üniversite mezunu gençle görüştü. Çıkan sonuçlara göre katılımcıların tamamı iş-özel yaşam dengesine önem veriyor.

PwC, Yeni Nesil İş Hayatında araştırması için 75 ülkeden 4.634 üniversite mezunu gençle görüştü. Araştırmaya Türkiye’den de 49 kişi katıldı. Katılımcılar 31 yaşın altında ve 2008–2011 yılları arasında mezun olan gençlerden oluşuyordu. Araştırmaya göre, çalışma hayatına 2000’den itibaren girmeye başlayan yeni nesil için eğitim ve gelişimin yanı sıra iş ile özel hayat dengesi, finansal getiriden daha büyük önem taşıyor. Yeni Nesil İş Hayatında anketine katılanların işverenden bekledikleri en büyük 3 değer şöyle sıralandı:

* yüzde 22 ile eğitim ve gelişim

* yüzde 19 ile esnek çalışma

* yüzde 14 ile finansal gelirler.

Çalıştıkları işte hızla yükselmeyi bekleyen milenyum nesli için kariyer en önemli öncelik.

* Katılımcıların yüzde 52’si kariyer konusunun bir işvereni tercih etmelerindeki en önemli etken olduğunu belirtirken,

* En önemli öncelik sıralamasında daha yüksek maaş yüzde 44 ile ikinci sırada yer alıyor.

* Yeni nesil kendisinden önceki nesille birlikte çalışmaktan memnun ve mentorluklarına değer veriyor olsa da bazı çatışma işaretleri de yok değil. Örneğin katılımcıların yüzde 38’i kıdemli yöneticilerin genç çalışanlarla ilgilenmediğini söylüyor.

Türkiye’deki katılımcıların;

* Yüzde 88’i, bir işi kabul ederken etkilendikleri faktörün kişisel gelişim imkânları olduğunu söylüyor.

* Bu oranı yüzde 44’le kurumun bilinirliği izliyor.

* Ücret ve yan haklar, katılımcıların iş ararken taviz verebileceklerini belirttikleri konuların başında geliyor.

* Katılımcıların yüzde 70’i hiyerarşik yapının ve eski moda yönetim anlayışının, genç çalışanlara hitap etmediğini söylerken katılımcıların tamamı iş – özel hayat dengesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Sadece çalışmak için doğmadılar

Araştırma sonuçlarını değerlendiren PwC Türkiye İK Hizmetleri Lideri Murat Demiroğlu global sonuçlarla Türkiye sonuçları arasında çok büyük farklar olmadığını belirterek şunları söyledi: “Yeni nesil çalışma hayatında sadece bir işten veya tutarlı bir kariyer çizgisinden fazlasını istiyor ve bu taleplerini seslendirmek konusunda internet sayesinde daha öncekilere göre çok daha fazla olanağa sahipler. Araştırmamız yeni neslin, katı kurumsal yapılardan ziyade esneklik, çeşitlilik ve hareketlilikten yana olduğunu gösteriyor. Bu eğilim, ileride önceliklerinin farklılaşmasıyla değişiklik gösterebiliyor ama özellikle paradan fazlası sunulduğunda iyimserlikleri ve tutkuları ağır basıyor. Çünkü sadece çalışmak için doğmadılar, doğdukları dünyada yaşam standardı yüksek, alternatifleri var ve internetin de sağladığı iletişim olanakları çok fazla. Araştırma sonuçları, yeni nesil işgücü için cazip olmak isteyen işverenlere de ne yönde değişmeleri gerektiği konusunda ipuçları veriyor. Global çalışma sonuçlarını bizim Türkiye’de yaptığımız yerel araştırma sonuçları ile birlikte değerlendirdiğimizde, Türkiye ve dünya arasında bu açıdan çok büyük farklar bulunmadığını söyleyebiliriz ”

 

Kaynak: Hürriyet

Posted in İnsan KaynaklarıComments (0)

PwC Yan Haklar Araştırmasının Sonuçları Açıklandı


 

PwC Türkiye İnsan Kaynakları Hizmetleri’nin 24 farklı sektörden, çalışan sayısı, ciro ve sermaye büyüklüğü açısından birbirinden tamamen farklı 111 katılımcı kurumla gerçekleştirilen 2011 yılı Yan Haklar Araştırması sonuçlandı. Buna göre;

  • Esnek çalışma saatleri katılımcı şirketler arasında yaygın değil.
  • En çok uygulanan sosyal yardımlar doğum, evlilik ve ölüm yardımları.
  • Çalışanların yan haklarını kendi taleplerine göre seçebilmelerine imkan tanıyan kurumların oranı %4.
  • Tüm seviyelerdeki çalışanlar için en yaygın olarak sağlanan yan haklar yemek, özel sağlık ve ulaşım uygulamaları. Üst yönetimden alt kademelere doğru gidildikçe bu uygulamaların sağlanma oranı düşüyor.
  • Fazla mesai uygulaması en tepeden asağı kademelere doğru gidildikçe artıyor.
  • Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sigortası uygulamaları yaygın değil.
  • Özel sağlık sigortalarında yatarak tedavi yoğunlukla %100 oranında sağlanırken, ayakta tedavi %80’lerde yoğunlaşıyor. Gözlük, lens, check-up ve diş tedavisi uygulamaları yaygın değil. Doğum teminatı katılımcı şirketlerin yarısı tarafindan sağlık sigortalarına eklenmiş durumda.

 

Yan Haklar Kurumlar Arasında Farklılaşmada Önemli Rol Oynuyor

 

PwC Türkiye İnsan Kaynakları Hizmetleri Direktörü Murat Demiroğlu, yan hakların rakiplere kıyasla kurumların farklılık yaratabileceği önemli bir uygulama alanı olarak öne çıktığını belirterek, maaş dışında sağlanan yan hakların çeşitliliğinin ve çalışanın istediği yan hakları seçebilmesi gibi konularin kurumda kalma/gitme kararlarını çok önemli ölçüde etkilediğini ifade ediyor.

 

Kaynak: PWC Türkiye

Posted in HaberlerComments (0)